Festivalul de teatru Alexandru Arșinel, Năvodari

Școala gimnazială “Tudor Arghezi”, strada Cabanei, nr. 15, Năvodari, jud. Constanța,
Tel.: 0735 186 291/ Fax: 0241760334,

Nr. 475/ 24.10.2 018

 FIŞĂ DE PREZENTARE A PROIECTULUI

 

DOMENIUL: cultural-artistic, teatru

Nr. înregistrare ISJ: 5 140A/9/ 24.10.2 018

Poziția 29/ CAEJ 2019/, DOMENIUL CULTURAL-ARTISTIC, FĂRĂ FINANȚARE M.E.N.

̶  ediţia I  ̶

Scena e a ta …

Coordonatori de proiect: Petrică Stana, Abdul-Cair Latip, Burlăciuc Maria

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

                  Casa de Cultură „Pontus Euxinus” Năvodari

                  Primăria oraşului Năvodari

                  Biblioteca „Pontus Euxinus” Năvodari

                  Asociaţia de părinţi „Tudor Arghezi” Năvodari

Categoria în care se încadrează proiectul: concurs cultural-artistic, teatru

Descrierea proiectului prin obiective:

O1 Atragerea a 150 de elevi în participarea la  activitățile propuse în cadrul proiectului pregătit de 6 membri pe o perioadă de 10 luni;

O2  Stimularea creativității, fanteziei și spiritului ludic la un număr de 150 elevi pe o perioadă de opt luni;

O3 Stimularea potențialului artistic al elevilor prin determinarea acestora de a realiza caiete program și   afișe pe tema dată în perioada martie-mai 2019;

O4 Stabilirea unor schimburi de experienţă între participanți, prin valorificarea exemplelor de bună practică pe 11 mai 2019;

O5 Evaluarea/ diseminarea activităților din cadrul proiectului, într-un număr de 11 instituții de învățământ preuniversitar pe o perioadă de două luni.

Durata proiectului: septembrie 2018 – iunie 2019

Grupul țintă: elevii claselor I-XII din instituțiile de învățământ preuniversitar participante la proiect

Regulamentul de participare

             Concursul se adresează tuturor elevilor claselor I-XII din instituțiile de învățământ preuniversitar participante la proiect și din Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari, din instituțiile de învățământ partenere din judeţul Constanţa și din alte județe și are două secțiuni: artă dramatică și creație. Fiecare instituție de învățământ va desemna un cadru didactic coordonator (menţionat în protocolul de colaborare) care va ţine legătura cu coordonatorii proiectului, celelalte cadre didactice implicate în proiect fiind colaboratori (îndrumători). Data desfăşurării primei etape la ambele secțiuni este stabilită de fiecare unitate şcolară parteneră, încadrându-se în perioada generală anunţată (luna martie 2019).

 

   Calendarul activităților

ETAPA PE ŞCOALĂ – martie 2019

 • Secţiunea I – ARTĂ DRAMATICĂ – participare directă (martie 2019)
 • Secţiunea II – CREAŢIE – participare directă (martie 2019)

 

ETAPA JUDEȚEANĂ

 • Secţiunea I – ARTĂ DRAMATICĂ – participare directă (11 mai 2019)
 • Secţiunea II – CREAŢIE – participare indirectă (6 – 11 mai 2019)

 

 1. PROBELE CONCURSULUI:

 

ETAPA PE ŞCOALĂ – martie 2019

 • Secţiunea I – CONCURS DE ARTĂ DRAMATICĂ (TEATRU, FABULĂ, IMPROVIZAȚIE) – participare directă

Preselecția la nivel de școală va avea loc în perioada 25 – 29 martie 2019, iar transmiterea rezultatelor acesteia, între 1 – 5 aprilie 2019.

Până la data de 5 aprilie 2019 vor fi trimise momentele artistice selectate înregistrate pe CD/ DVD pe aceeași adresă pe care vor fi trimise afișele și/ sau caietele program care vor promova momentul artistic participant în concurs.

Va promova în concurs doar prima clasată la secțiunea I.Artă dramatică. Fiecare  moment artistic câștigator va fi înregistrat pe CD/ DVD.  Acesta va trebui să conțină următoarele date: numele concursului, școala, localitatea, clasa sau categoria de vârstă, secțiunea, titlul și autorul piesei de teatru/ fabulei, durata, numărul și numele actorilor, numele profesorului îndrumător, numărul de telefon și adresa de e-mail a acestuia.

 

 • Secţiunea II – CREAȚIE (AFIȘ, CAIET PROGRAM) – participare indirectă

Odată cu înregistrarea vor fi trimise și Fișa de înscriere în concurs completată, semnată și ștampilată și Afișul și/ Caietul program ce însoțește piesa/ fabula.

Pe plicul care conține CD-ul/ DVD-ul/ Afișul/ Caietul program va fi pusă ștampila unității de învățământ respective și semnătura directorului.

 

ETAPA JUDEŢEANĂ

 • Secţiunea I – CONCURS DE ARTĂ DRAMATICĂ (TEATRU, FABULĂ, IMPROVIZAȚIE) – participare directă (11 mai 2019)
 • Secţiunea II – CREAȚIE (AFIȘ, CAIET PROGRAM) – participare indirectă (săptămâna 6 – 11 mai 2019)
 1. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

 

Activitatea nr. 1 – Pregătirea proiectului „Alexandru Arșinel” – ediția I

     

Activitatea nr. 2

ETAPA PE ŞCOALĂ – martie-aprilie 2019

 • Data desfăşurării acestei etape este stabilită de fiecare unitate şcolară parteneră, încadrându-se în perioada generală anunţată (luna martie).
 • Fiecare şcoală parteneră organizează etapa pe şcoală, pe secţiuni, după cum urmează:

Secţiunea I –  CONCURS DE ARTĂ DRAMATICĂ (TEATRU, FABULĂ, IMPROVIZAȚIE – INTERPRETARE)  (etapa pe şcoală)

 • Preselecția la nivelul unităților școlare

TEATRU – Durata momentului artistic va fi de 15 – 20 minute; poate aparține dramaturgiei române sau universale  și sunt acceptate și dramatizări și adaptări după romane, basme, povestiri, nuvele,  schițe în care vor fi inserate numere muzicale și coregrafice. Nu este impus un număr minim sau maxim de actori.

FABULĂ – scurtă povestire alegorică, care aparține genului epic, de obicei în versuri, în care autorul personifică animalele, plantele, fenomenele naturii și lucrurile, satirizează anumite năravuri, deprinderi, mentalități sau greșeli cu scopul de a le îndrepta. Aceasta va fi interpretată de un singur actor și poate face parte atât din literatura română, cât și din cea universală.

Durata momentului artistic va fi de maximum 5 minute.

IMPROVIZAȚIA –  înseamnă a crea ceva în mod spontan și poate fi gândită ca o creație „pe moment”, clipă spontană de inventivitate.

Fiecare trupă înscrisă la secțiunea interpretare, doar nivel gimnazial și liceal, va desemna obligatoriu doi membri pentru a participa la această secțiune (numele lor vor fi precizate în fișa de înscriere). Cei desemnați vor primi câte o temă/ situație propusă de juriu; acestea vor fi diferite pentru fiecare echipă. Juriul are dreptul să oprească momentul de improvizație atunci când nu este respectat unul dintre criteriile de jurizare.

Activitatea nr. 3

 • Secţiunea II – CREAȚIE (AFIȘ, CAIET PROGRAM) – participare indirectă

AFIȘUL – trebuie să promoveze momentul artistic din concurs; acesta va fi format A1 și va conține următoarele informații:

− instituția de învățământ participantă

− secțiunea la care participă

− numele trupei

− titlul piesei, autorul

− numele îndrumătorului

− poate fi personalizat (imagini artistice cu actorii din distribuție)

CAIETUL PROGRAM – trebuie să promoveze momentul artistic, va avea format A4 și va cuprinde următoarele elemente:

− instituția de învățământ participantă

− secțiunea la care participă

− numele trupei

− titlul piesei, autorul

− numele îndrumătorului

− numele membrilor trupei (distribuția)

− date despre autor

− scurtă prezentare a momentului artistic

− imagini semnificative din timpul spectacolului

Activitatea nr. 4 – Selecția trupelor de teatru/ creațiilor participante la festivalul-concurs

Selecția trupelor de teatru/ creațiilor participante la festivalul-concurs, pentru a accede în etapa finală, se va desfășura în perioada 8 – 12 aprilie 2019 și va avea loc la școala organizatoare.

Cadrele didactice coordonatoare  din fiecare instituție de învățământ înscrisă în proiect vor fi anunțate în perioada 18-19 aprilie 2019, pe adresele de e-mail, ce trupe de teatru/ interpreți fabulă/ creații sunt finaliste.

Participanții din alte județe care vor promova în finala de la secțiunea I. Artă dramatică, de pe 11 mai 2019, vor primi informații cu privire la cazare și masă până pe 21 aprilie.

 

Activitatea nr. 5

ETAPA JUDEŢEANĂ

Finala – FESTIVALUL-CONCURS „ALEXANDRU ARȘINEL” –  participare directă – 11 mai 2019 – activitate principală – Casa de Cultură „Pontus Euxinus” Năvodari

Criterii de jurizare

 

Secțiunea I – TEATRU

 

− încadrarea în timp

− originalitatea interpretării

− costumație adecvată

− mișcare scenică

− interpretare, gesturi, mimică

− tehnica vorbirii scenice (dicție)

 

Secțiunea I – FABULĂ

 

− încadrarea în timp

− originalitatea și expresivitatea interpretării

− mișcare scenică

− interpretare, gesturi, mimică

− tehnica vorbirii scenice (dicție)

Secțiunea I – IMPROVIZAȚIE

− încadrarea în timp

− originalitatea/ inventivitatea interpretării

− mișcare scenică

− interpretare, gesturi, mimică

− tehnica vorbirii scenice (dicție)

− rezolvarea situației propuse

Finala – FESTIVALUL-CONCURS „ALEXANDRU ARȘINEL” –  participare directă – 11 mai 2019 – activitate principală – Casa de Cultură „Pontus Euxinus” Năvodari

Înscrierea școlilor în activitățile proiectului poate fi făcută până pe 5 aprilie 2019 (Anexa 1) pe adresele de e-mail steluta_petrica@yahoo.com sau abdulzita@yahoo.com, urmând să trimitem Acordul de parteneriat coordonatorului concursului din fiecare școală. Vă mulțumim anticipat pentru colaborare!

Director,                                                                            Coordonatori proiect,

Prof. Maria Burlăciuc                                                       Prof. înv. primar Petrică Stana

Abdul-Cair Latip

 

 

ANEXA NR. 1

 

PROIECT EDUCATIV JUDEȚEAN ,,ALEXANDRU ARȘINEL

EDIŢIA I

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE A INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN PROIECT

 

Nr. crt. Denumirea instituției de învățământ Coordonator concurs din instituția de învățământ Date de contact

coordonator

(telefon/ e-mail)

1.  

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2

PROIECT EDUCATIV JUDEȚEAN  „ALEXANDRU ARȘINEL”

EDIŢIA I

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE                                                                               Scena e a ta …

 

 

Instituția de învățământ participantă: ………………………………………………………………………….

Numele cadrului didactic coordonator pe instituția de învățământ: …………………………………………………………

Numele profesorului colaborator (îndrumător): ………………………………………………………………

Specialitatea: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa: …..………..……………………………………………………………………………………………………………

Telefon fix / mobil: …………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………

 

 

Nr. crt. SECȚIUNEA SUBSECȚIUNEA NIVEL

PRIMAR

NIVEL

GIMNAZIAL

NIVEL

LICEAL

 

2. ARTĂ DRAMATICĂ

 

TEATRU
3.  

 

FABULĂ
4.  

 

IMPROVIZAȚIE
5. CREAȚIE AFIȘ SPECTACOL
6. CAIET PROGRAM

 

 

 

      Semnătura  profesorului îndrumător,                                                                          Director,

 

                                                                                                                                                   L.S

 

 

 

 

Nota !  Se completeaza o singura fisa pentru toate sectiunile, prin bifarea casutelor.

 

 

 

 

 

KONKU2017

http://literaturitate.ro/concursuri/

vă invit la concurs. nu veți regreta!

CONCURS!

Un nou concurs literaturitate.ro! Vă invit să participați! Nu veți regreta

Găsiți detalii aici:

Konku2017

Romeo şi Julieta la Mizil – încă şi încă…

S-au afişat rezulatatele Concursului “Romeo şi Julieta la Mizil” – ed. a VII-a, 2013-2014.
Un număr important de poeţi români figurează pe lista concurenţilor, unii dintre ei cu rezultate bune şi foarte bune.
Îmi face plăcere să-i felicit acum, aici. Voi afişa o parte din lista care este de aproape 400 de participanţi (mai precis 384) numai la secţiunea poezie (există şi secţiunea de epigrame).

1 MERAVEI MIHAELA 9.188
2 MĂCELARU CARMEN 9.125
3 POPESCU MARINA 9.000
4 ION VIOLETA 8.938
5 LUCACI SORIN 8.875
6 MIHALCEA ALEXANDRA 8.750
7 MINELA CLAUDIA 8.750
8 PETRUŢ CĂMUI 8.750
9 RĂŞNARU ION 8.750
10 GĂNESCU GEORGE 8.688
11 RÂPEANU ELIS 8.688
12 CHINDEA MARIA 8.625
13 MATEICIUC BOGDAN 8.625
14 MIHĂILA GABRIEL 8.625
15 NEGRU ALEXANDRA 8.625
16 POP OANA 8.563
17 HÎNCIANU MIHAELA 8.500
18 SAVA LUCICA 8.500
19 STAN LOREDANA 8.500
20 BALOGH-NUC ADRIANA 8.438
21 DRĂGOIANU ANY 8.438
22 ROMITA MĂLINA 8.438
23 ANUŢA OCTAVIAN 8.375
24 BIVOL ZINA 8.375
25 PETCU BOGDAN 8.375
26 POPESCU CONSTANŢA 8.375
27 TOMA DANIELA 8.375
28 BOANŢĂ RALUCA 8.313
29 CALOTĂ RODICA 8.313
30 DUMITRAN RALUCA 8.313
31 MATEI LEONARD 8.313
32 AIONESEI MIHAELA 8.250
33 DUDESCU SILVIU 8.250
34 FEURDEAUN VASILE 8.250
35 FLOAREA DAN 8.250
36 PISCU ALEXANDRU 8.250
37 CĂTĂNUS ALBERT 8.188
38 DINIŞ ADRIAN 8.188
39 DUMITRU ALEXANDRU 8.188
40 GROSU DELIA 8.188
41 IORDĂCHESCU ROBERT 8.188
42 MISCOV ALEXANDRA 8.188
43 MOGÂLDEA CRISTINA 8.188
44 STANESCU DUMITRIU 8.188
45 ARDELEANU OTTILIA 8.125
46 CICEU OANA 8.125
47 FLOREA BOGDAN 8.125
48 HEMEN OANA 8.125
49 HUZOAICA FLORINA 8.125
50 MACAVEIU VALENTIN 8.125
51 NICULESCU DRAGOŞ 8.125
52 STANCIU IOANA 8.125
53 VOINU MIRA 8.125
54 COZMESCU SIMION 8.063
55 GAFTONEANU DOREL 8.063
56 NEAGU RALUCA 8.063
57 ŞTEFAN CRISTINA 8.063
58 TUGAREV LAURA 8.063
59 BODOLICĂ ALEXANDRU 8.000
60 GANUCI CLAUDIU 8.000
61 GHERBĂLUŢĂ GABRIEL 8.000
62 GROSU MĂDĂLINA 8.000
63 HRIMIUC MIHAI 8.000
64 CONSTANTINESCU MIHAELA 7.938
65 CROITOR DORIN 7.938
66 GRECU MIHAELA 7.938
67 MINZAREANU ANDREI 7.938
68 MIREA VALENTIN 7.938
69 NICUCIE SANDA 7.938
70 PÂRVESCU PETRUŢ 7.938
71 PINTILIE VASILE 7.938
72 ŞIMONATI CLAUDIU 7.938
73 ALEXANDRU ALEXIA 7.875
74 BALEA CRISTIAN 7.875
75 DALIAN FLORENTINA 7.875
76 GHIORGULESCU DIANA 7.875
77 TANASESCU CONSTANTIN 7.875
78 VOICULESCU BOGDAN 7.875
79 CAZACU ALA 7.813
80 CRISTACHE SILVIU 7.813
81 DINA MADELEINE 7.813
82 MIRONESCU CONSTANTIN 7.813
83 POPA STEFAN 7.813
84 ROŞIORU ION 7.813
85 BURGHEL IOANA 7.750
86 CHELU ALEXANDRINA 7.750
87 GHIŢĂ GEORGIAN 7.750
88 LUCA STEFANIA 7.750
89 METELEU ION 7.750
90 PILCHIN MARIA 7.750
91 POPESCU ADRIAN 7.750
92 SCHOPPEL CARLA 7.750
93 BAITEL LIVIU 7.688
94 BĂLAN GABRIELA 7.688
95 DODE BEATRICE 7.688
96 ŞTEFAN TEODOR CABEL 7.688
97 TEDORU VERONICA 7.688
98 TUDOROIU CODRUTA 7.688
99 VLEJU ANIŞOARA 7.688
100 DOBOŞ LAZĂR LILIANA 7.625
101 GHITA LAURENTIU 7.625

Întreaga listă se află aici:

Click to access PREMIANTI_SI_MENTIUNILE_POEZIE_2014.pdf

Concursul naţional de creaţie literar-artistică “NELINIŞTEA MĂRII” ediţia I 2012 şi-a desemnat câştigătorii, în data de 20 septembrie 2012, la Constanţa:


Trofeul concursului: Petru-Ioan Gârda, Cluj;

Premii speciale: pentru expresivitate stilistică – Mihaela Sălcuţan, Buzău,
pentru contribuţie la dezvoltarea spiritualităţii Pontului Euxin – Alexandra Botoşanu, Constanţa;

Menţiuni speciale: pentru prima participare – Victoria-Elena Botezatu, Cernavodă,
pentru originalitate în abordarea temei: Mircea Miculi, Tg. Mureş;

Fabulă, Poezie umoristică:
I. Petronela-Vali Slavu, Aninoasa, Hunedoara,
II. Laurenţiu Orăşanu, Bucureşti,
III. Grigore Chitul, Bistriţa.

Epigramă:
I. Ioan Toderaşcu, Costeşti, Vaslui,
II. Janet Nică, Gighera, Dolj,
III. Geaoge Petrone, Iaşi.

Poezie:
I. Dan-Petruţ Cămui, Bucureşti,
II. Mihaela Aionesei, Tg. Secuiesc, Covasna,
III. Mirela-Ioana Aldea, Dumbrăveni, Sibiu.

Proză scurtă, Proză umoristică:
I. Mihaela-Angela Melinte, Bucureşti,
II. Ottilia Ardeleanu, Năvodari,#respond
III. Radu-Ion Dragomir, Galaţi.

Caricatură, Grafică:
I. Vlad Grigore, Tulcea şi Dumitru Ştefănescu-Ştef, Brăila,
II. Costel Lupu, Alexandria, Teleorman,
III. Niculina Vizireanu, Constanţa.

Pictură:
I. Liliana Rusu, Constanţa,
II. Monica-Maria Goşoiu, Constanţa,
III. Silvia Timofte, Constanţa.

Fotografie:
I. Delia Stamate, Constanţa,
II. Roland-Florin Voinescu, Constanţa,
III. Curlişcă Angelica, Constanţa.

HaiKu:
I. Tincuţa Bernevic, Bacău,
II. Anamaria Mateiciuc, Bucureşti,
III. Nicoleta Milea, Alexandria, Teleorman şi Genovel Frăţilă, Rm. Sărat, Buzău.

anotimpul meu e altfel de Ottilia Ardeleanu

o boare îndrăzneaţă mă ia cu asalt
nu mă lupt
cu un asemenea duşman

cad prizonieră dar
nu-mi pasă din moment ce

în curtea mea înfloreşte un fel de
pene zburlite într-un arbore de hârtie
prin care vrăbii suav ortografiate se întrec în oratorie şi
desene cu aripi şi cer

în platoşe de cărăbuşi
oşti florale au scos armele
mă înţeapă cu vârfuri cromatice
lăcrimează curcubeie din ochii mei
dar nu mă dor

cum ai pune un toc în călimară
stă înfiptă în buturugă toporişca

mă uit în curtea vecinilor
e pace
la ei
nu a venit încă

(10 april. 2011)

caniculă de Ottilia Ardeleanu


limba poetului
iubirea –
nimic să o stingă

(17 iulie 2011)

Domnul Balázs F. Attila a avut amabilitatea să traducă două poeme de Ottilia Ardeleanu

Domnul Balázs F. Attila a avut amabilitatea să traducă două două poeme de Ottilia Ardeleanu!
Domnule Attila Balazs, apreciez gestul dumneavoastră. Vă mulţumesc mult.

Iată şi cele două poeme:

1. poemele din dreptul inimii de Ottilia Ardeleanu

(sunt cele care rezistă)

azi
inima mi s-a deschis
către oameni
pentru prima oară s-au interesat de mine
m-au atins uşor înmuindu-şi degetele
în sângele meu
şi m-au scris cu un fel de lumină
au pirogravat un sentiment
mai multe
până au dat forma care
să-i sensibilizeze

apoi m-au închis
ca pe o carte
cu semn

(29 dec. 2010)

iată traducerea:

(könyv könyvjelzővel)

ma

megnyílt a szívem

az emberek irányába

kezdetben kíváncsiak voltak rám

óvatosan megérintettek belemártották

ujjukat vérembe

és leírtak valami fényszerűséggel

megjelöltek egy érzést

aztán többet is

amíg megtalálták azt a formát

amely megérintette őket

aztán becsuktak

mint egy könyvet

könyvjelzővel

2.locuri de Ottilia Ardeleanu

(nici nu exist fără ele)

unii ar putea spune
că am buze inestetice
fiindcă sunt pline
dar jur că nu mi-am injectat
siliconi
altora li se par senzuale
aşa în nesomnul nopţii
când se îngână

le găsesc
de multe ori în sărutul tău

când le ating
din degete se aude un scârţâit
care se termină
într-un punct

cât de mică e lumea

(27 nov. 2010)

iată traducerea:

(milyen kicsi a világ)

azt mondhatják egyesek

hogy csúnya az ajkam

mert telt

de esküszöm, hogy nincs benne

szilikon

mások érzékinek tarthatják

álmatlan éjszakákon

amikor gagyog

gyakran

csókodban oldódik

amikor megérintem

sercegés hallatszik

ujjbegyemen

mely egy pontban végződik

milyen kicsi a világ

“Amprente literare” – volum colectiv / Ottilia Ardeleanu

O serie de 3 volume din ciclul “Amprente literare” (este vorba de volumele I, II şi III) hoinăreşte în voie sub privirile nesăţioase ale cititorilor din România, Anglia şi Italia.

Bucureşti, Bistriţa, Craiova, Năvodari, Constanţa, Iaşi se bucură de cuvintele poetice ale câtorva navigatori celebri deja în cadrul cenaclului cu acelaşi nume. Descoperitori de noi tărâmuri umane, poeţii îşi lasă amprentele de suflet pe aceste pământuri rodnice. Cultura lor, gândurile însămânţate ca nişte boabe poetice vor face dovada trecerii prin oameni, timp şi locuri.

Cu drag pentru recolta literară, Ottilia Ardeleanu (23 iunie 2011)

“Tratamente pentru inimă” – volum colectiv / Ottilia Ardeleanu

Cartea noastră a ajuns în mâinile unor oameni deosebiţi: profesori, institutori, elevi, ingineri, economişti, epigramişti, poeţi, prozatori, pensionari, oameni de afaceri…

Cartea noastră se află în România şi în Italia.

Este citită  în câteva oraşe importante din ţară: Bucureşti, Constanţa, Năvodari, Craiova şi altele.

Se află în mâinile prietenilor, a cititorilor de poezie.

Unele impresii au apărut, mai aştept şi altele!

Iată, munca nu este în zadar!

În acest caz, MUNCĂ egal SATISFACŢIE!

pentru rokss, un poem din antologie:

locuri de  Ottilia Ardeleanu

(nici nu exist fără ele)

unii ar putea spune
că am buze inestetice
fiindcă sunt pline
dar jur că nu mi-am injectat
siliconi
altora li se par senzuale
aşa în nesomnul nopţii
când se îngână

le găsesc
de multe ori în sărutul tău

când le ating
din degete se aude un scârţâit
care se termină
într-un punct

cât de mică e lumea

(27 nov. 2010)

pentru Cristian:

poemele din dreptul inimii de  Ottilia Ardeleanu

(sunt cele care rezistă)

azi
inima mi s-a deschis
către oameni
pentru prima oară s-au interesat de mine
m-au atins uşor înmuindu-şi degetele
în sângele meu
şi m-au scris cu un fel de lumină
au pirogravat un sentiment
mai multe
până au dat forma care
să-i sensibilizeze

apoi m-au închis
ca pe o carte
cu semn

(29 dec. 2010)