Festivalul de teatru Alexandru Arșinel, Năvodari

Școala gimnazială “Tudor Arghezi”, strada Cabanei, nr. 15, Năvodari, jud. Constanța,
Tel.: 0735 186 291/ Fax: 0241760334,

Nr. 475/ 24.10.2 018

 FIŞĂ DE PREZENTARE A PROIECTULUI

 

DOMENIUL: cultural-artistic, teatru

Nr. înregistrare ISJ: 5 140A/9/ 24.10.2 018

Poziția 29/ CAEJ 2019/, DOMENIUL CULTURAL-ARTISTIC, FĂRĂ FINANȚARE M.E.N.

̶  ediţia I  ̶

Scena e a ta …

Coordonatori de proiect: Petrică Stana, Abdul-Cair Latip, Burlăciuc Maria

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

                  Casa de Cultură „Pontus Euxinus” Năvodari

                  Primăria oraşului Năvodari

                  Biblioteca „Pontus Euxinus” Năvodari

                  Asociaţia de părinţi „Tudor Arghezi” Năvodari

Categoria în care se încadrează proiectul: concurs cultural-artistic, teatru

Descrierea proiectului prin obiective:

O1 Atragerea a 150 de elevi în participarea la  activitățile propuse în cadrul proiectului pregătit de 6 membri pe o perioadă de 10 luni;

O2  Stimularea creativității, fanteziei și spiritului ludic la un număr de 150 elevi pe o perioadă de opt luni;

O3 Stimularea potențialului artistic al elevilor prin determinarea acestora de a realiza caiete program și   afișe pe tema dată în perioada martie-mai 2019;

O4 Stabilirea unor schimburi de experienţă între participanți, prin valorificarea exemplelor de bună practică pe 11 mai 2019;

O5 Evaluarea/ diseminarea activităților din cadrul proiectului, într-un număr de 11 instituții de învățământ preuniversitar pe o perioadă de două luni.

Durata proiectului: septembrie 2018 – iunie 2019

Grupul țintă: elevii claselor I-XII din instituțiile de învățământ preuniversitar participante la proiect

Regulamentul de participare

             Concursul se adresează tuturor elevilor claselor I-XII din instituțiile de învățământ preuniversitar participante la proiect și din Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari, din instituțiile de învățământ partenere din judeţul Constanţa și din alte județe și are două secțiuni: artă dramatică și creație. Fiecare instituție de învățământ va desemna un cadru didactic coordonator (menţionat în protocolul de colaborare) care va ţine legătura cu coordonatorii proiectului, celelalte cadre didactice implicate în proiect fiind colaboratori (îndrumători). Data desfăşurării primei etape la ambele secțiuni este stabilită de fiecare unitate şcolară parteneră, încadrându-se în perioada generală anunţată (luna martie 2019).

 

   Calendarul activităților

ETAPA PE ŞCOALĂ – martie 2019

 • Secţiunea I – ARTĂ DRAMATICĂ – participare directă (martie 2019)
 • Secţiunea II – CREAŢIE – participare directă (martie 2019)

 

ETAPA JUDEȚEANĂ

 • Secţiunea I – ARTĂ DRAMATICĂ – participare directă (11 mai 2019)
 • Secţiunea II – CREAŢIE – participare indirectă (6 – 11 mai 2019)

 

 1. PROBELE CONCURSULUI:

 

ETAPA PE ŞCOALĂ – martie 2019

 • Secţiunea I – CONCURS DE ARTĂ DRAMATICĂ (TEATRU, FABULĂ, IMPROVIZAȚIE) – participare directă

Preselecția la nivel de școală va avea loc în perioada 25 – 29 martie 2019, iar transmiterea rezultatelor acesteia, între 1 – 5 aprilie 2019.

Până la data de 5 aprilie 2019 vor fi trimise momentele artistice selectate înregistrate pe CD/ DVD pe aceeași adresă pe care vor fi trimise afișele și/ sau caietele program care vor promova momentul artistic participant în concurs.

Va promova în concurs doar prima clasată la secțiunea I.Artă dramatică. Fiecare  moment artistic câștigator va fi înregistrat pe CD/ DVD.  Acesta va trebui să conțină următoarele date: numele concursului, școala, localitatea, clasa sau categoria de vârstă, secțiunea, titlul și autorul piesei de teatru/ fabulei, durata, numărul și numele actorilor, numele profesorului îndrumător, numărul de telefon și adresa de e-mail a acestuia.

 

 • Secţiunea II – CREAȚIE (AFIȘ, CAIET PROGRAM) – participare indirectă

Odată cu înregistrarea vor fi trimise și Fișa de înscriere în concurs completată, semnată și ștampilată și Afișul și/ Caietul program ce însoțește piesa/ fabula.

Pe plicul care conține CD-ul/ DVD-ul/ Afișul/ Caietul program va fi pusă ștampila unității de învățământ respective și semnătura directorului.

 

ETAPA JUDEŢEANĂ

 • Secţiunea I – CONCURS DE ARTĂ DRAMATICĂ (TEATRU, FABULĂ, IMPROVIZAȚIE) – participare directă (11 mai 2019)
 • Secţiunea II – CREAȚIE (AFIȘ, CAIET PROGRAM) – participare indirectă (săptămâna 6 – 11 mai 2019)
 1. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

 

Activitatea nr. 1 – Pregătirea proiectului „Alexandru Arșinel” – ediția I

     

Activitatea nr. 2

ETAPA PE ŞCOALĂ – martie-aprilie 2019

 • Data desfăşurării acestei etape este stabilită de fiecare unitate şcolară parteneră, încadrându-se în perioada generală anunţată (luna martie).
 • Fiecare şcoală parteneră organizează etapa pe şcoală, pe secţiuni, după cum urmează:

Secţiunea I –  CONCURS DE ARTĂ DRAMATICĂ (TEATRU, FABULĂ, IMPROVIZAȚIE – INTERPRETARE)  (etapa pe şcoală)

 • Preselecția la nivelul unităților școlare

TEATRU – Durata momentului artistic va fi de 15 – 20 minute; poate aparține dramaturgiei române sau universale  și sunt acceptate și dramatizări și adaptări după romane, basme, povestiri, nuvele,  schițe în care vor fi inserate numere muzicale și coregrafice. Nu este impus un număr minim sau maxim de actori.

FABULĂ – scurtă povestire alegorică, care aparține genului epic, de obicei în versuri, în care autorul personifică animalele, plantele, fenomenele naturii și lucrurile, satirizează anumite năravuri, deprinderi, mentalități sau greșeli cu scopul de a le îndrepta. Aceasta va fi interpretată de un singur actor și poate face parte atât din literatura română, cât și din cea universală.

Durata momentului artistic va fi de maximum 5 minute.

IMPROVIZAȚIA –  înseamnă a crea ceva în mod spontan și poate fi gândită ca o creație „pe moment”, clipă spontană de inventivitate.

Fiecare trupă înscrisă la secțiunea interpretare, doar nivel gimnazial și liceal, va desemna obligatoriu doi membri pentru a participa la această secțiune (numele lor vor fi precizate în fișa de înscriere). Cei desemnați vor primi câte o temă/ situație propusă de juriu; acestea vor fi diferite pentru fiecare echipă. Juriul are dreptul să oprească momentul de improvizație atunci când nu este respectat unul dintre criteriile de jurizare.

Activitatea nr. 3

 • Secţiunea II – CREAȚIE (AFIȘ, CAIET PROGRAM) – participare indirectă

AFIȘUL – trebuie să promoveze momentul artistic din concurs; acesta va fi format A1 și va conține următoarele informații:

− instituția de învățământ participantă

− secțiunea la care participă

− numele trupei

− titlul piesei, autorul

− numele îndrumătorului

− poate fi personalizat (imagini artistice cu actorii din distribuție)

CAIETUL PROGRAM – trebuie să promoveze momentul artistic, va avea format A4 și va cuprinde următoarele elemente:

− instituția de învățământ participantă

− secțiunea la care participă

− numele trupei

− titlul piesei, autorul

− numele îndrumătorului

− numele membrilor trupei (distribuția)

− date despre autor

− scurtă prezentare a momentului artistic

− imagini semnificative din timpul spectacolului

Activitatea nr. 4 – Selecția trupelor de teatru/ creațiilor participante la festivalul-concurs

Selecția trupelor de teatru/ creațiilor participante la festivalul-concurs, pentru a accede în etapa finală, se va desfășura în perioada 8 – 12 aprilie 2019 și va avea loc la școala organizatoare.

Cadrele didactice coordonatoare  din fiecare instituție de învățământ înscrisă în proiect vor fi anunțate în perioada 18-19 aprilie 2019, pe adresele de e-mail, ce trupe de teatru/ interpreți fabulă/ creații sunt finaliste.

Participanții din alte județe care vor promova în finala de la secțiunea I. Artă dramatică, de pe 11 mai 2019, vor primi informații cu privire la cazare și masă până pe 21 aprilie.

 

Activitatea nr. 5

ETAPA JUDEŢEANĂ

Finala – FESTIVALUL-CONCURS „ALEXANDRU ARȘINEL” –  participare directă – 11 mai 2019 – activitate principală – Casa de Cultură „Pontus Euxinus” Năvodari

Criterii de jurizare

 

Secțiunea I – TEATRU

 

− încadrarea în timp

− originalitatea interpretării

− costumație adecvată

− mișcare scenică

− interpretare, gesturi, mimică

− tehnica vorbirii scenice (dicție)

 

Secțiunea I – FABULĂ

 

− încadrarea în timp

− originalitatea și expresivitatea interpretării

− mișcare scenică

− interpretare, gesturi, mimică

− tehnica vorbirii scenice (dicție)

Secțiunea I – IMPROVIZAȚIE

− încadrarea în timp

− originalitatea/ inventivitatea interpretării

− mișcare scenică

− interpretare, gesturi, mimică

− tehnica vorbirii scenice (dicție)

− rezolvarea situației propuse

Finala – FESTIVALUL-CONCURS „ALEXANDRU ARȘINEL” –  participare directă – 11 mai 2019 – activitate principală – Casa de Cultură „Pontus Euxinus” Năvodari

Înscrierea școlilor în activitățile proiectului poate fi făcută până pe 5 aprilie 2019 (Anexa 1) pe adresele de e-mail steluta_petrica@yahoo.com sau abdulzita@yahoo.com, urmând să trimitem Acordul de parteneriat coordonatorului concursului din fiecare școală. Vă mulțumim anticipat pentru colaborare!

Director,                                                                            Coordonatori proiect,

Prof. Maria Burlăciuc                                                       Prof. înv. primar Petrică Stana

Abdul-Cair Latip

 

 

ANEXA NR. 1

 

PROIECT EDUCATIV JUDEȚEAN ,,ALEXANDRU ARȘINEL

EDIŢIA I

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE A INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN PROIECT

 

Nr. crt. Denumirea instituției de învățământ Coordonator concurs din instituția de învățământ Date de contact

coordonator

(telefon/ e-mail)

1.  

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2

PROIECT EDUCATIV JUDEȚEAN  „ALEXANDRU ARȘINEL”

EDIŢIA I

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE                                                                               Scena e a ta …

 

 

Instituția de învățământ participantă: ………………………………………………………………………….

Numele cadrului didactic coordonator pe instituția de învățământ: …………………………………………………………

Numele profesorului colaborator (îndrumător): ………………………………………………………………

Specialitatea: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa: …..………..……………………………………………………………………………………………………………

Telefon fix / mobil: …………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………

 

 

Nr. crt. SECȚIUNEA SUBSECȚIUNEA NIVEL

PRIMAR

NIVEL

GIMNAZIAL

NIVEL

LICEAL

 

2. ARTĂ DRAMATICĂ

 

TEATRU
3.  

 

FABULĂ
4.  

 

IMPROVIZAȚIE
5. CREAȚIE AFIȘ SPECTACOL
6. CAIET PROGRAM

 

 

 

      Semnătura  profesorului îndrumător,                                                                          Director,

 

                                                                                                                                                   L.S

 

 

 

 

Nota !  Se completeaza o singura fisa pentru toate sectiunile, prin bifarea casutelor.

 

 

 

 

 

KONKU2017

http://literaturitate.ro/concursuri/

vă invit la concurs. nu veți regreta!

ROMEO și JULIETA la MIZIL – un nou concurs!

Romeo şi Julieta la Mizil – încă şi încă…

S-au afişat rezulatatele Concursului “Romeo şi Julieta la Mizil” – ed. a VII-a, 2013-2014.
Un număr important de poeţi români figurează pe lista concurenţilor, unii dintre ei cu rezultate bune şi foarte bune.
Îmi face plăcere să-i felicit acum, aici. Voi afişa o parte din lista care este de aproape 400 de participanţi (mai precis 384) numai la secţiunea poezie (există şi secţiunea de epigrame).

1 MERAVEI MIHAELA 9.188
2 MĂCELARU CARMEN 9.125
3 POPESCU MARINA 9.000
4 ION VIOLETA 8.938
5 LUCACI SORIN 8.875
6 MIHALCEA ALEXANDRA 8.750
7 MINELA CLAUDIA 8.750
8 PETRUŢ CĂMUI 8.750
9 RĂŞNARU ION 8.750
10 GĂNESCU GEORGE 8.688
11 RÂPEANU ELIS 8.688
12 CHINDEA MARIA 8.625
13 MATEICIUC BOGDAN 8.625
14 MIHĂILA GABRIEL 8.625
15 NEGRU ALEXANDRA 8.625
16 POP OANA 8.563
17 HÎNCIANU MIHAELA 8.500
18 SAVA LUCICA 8.500
19 STAN LOREDANA 8.500
20 BALOGH-NUC ADRIANA 8.438
21 DRĂGOIANU ANY 8.438
22 ROMITA MĂLINA 8.438
23 ANUŢA OCTAVIAN 8.375
24 BIVOL ZINA 8.375
25 PETCU BOGDAN 8.375
26 POPESCU CONSTANŢA 8.375
27 TOMA DANIELA 8.375
28 BOANŢĂ RALUCA 8.313
29 CALOTĂ RODICA 8.313
30 DUMITRAN RALUCA 8.313
31 MATEI LEONARD 8.313
32 AIONESEI MIHAELA 8.250
33 DUDESCU SILVIU 8.250
34 FEURDEAUN VASILE 8.250
35 FLOAREA DAN 8.250
36 PISCU ALEXANDRU 8.250
37 CĂTĂNUS ALBERT 8.188
38 DINIŞ ADRIAN 8.188
39 DUMITRU ALEXANDRU 8.188
40 GROSU DELIA 8.188
41 IORDĂCHESCU ROBERT 8.188
42 MISCOV ALEXANDRA 8.188
43 MOGÂLDEA CRISTINA 8.188
44 STANESCU DUMITRIU 8.188
45 ARDELEANU OTTILIA 8.125
46 CICEU OANA 8.125
47 FLOREA BOGDAN 8.125
48 HEMEN OANA 8.125
49 HUZOAICA FLORINA 8.125
50 MACAVEIU VALENTIN 8.125
51 NICULESCU DRAGOŞ 8.125
52 STANCIU IOANA 8.125
53 VOINU MIRA 8.125
54 COZMESCU SIMION 8.063
55 GAFTONEANU DOREL 8.063
56 NEAGU RALUCA 8.063
57 ŞTEFAN CRISTINA 8.063
58 TUGAREV LAURA 8.063
59 BODOLICĂ ALEXANDRU 8.000
60 GANUCI CLAUDIU 8.000
61 GHERBĂLUŢĂ GABRIEL 8.000
62 GROSU MĂDĂLINA 8.000
63 HRIMIUC MIHAI 8.000
64 CONSTANTINESCU MIHAELA 7.938
65 CROITOR DORIN 7.938
66 GRECU MIHAELA 7.938
67 MINZAREANU ANDREI 7.938
68 MIREA VALENTIN 7.938
69 NICUCIE SANDA 7.938
70 PÂRVESCU PETRUŢ 7.938
71 PINTILIE VASILE 7.938
72 ŞIMONATI CLAUDIU 7.938
73 ALEXANDRU ALEXIA 7.875
74 BALEA CRISTIAN 7.875
75 DALIAN FLORENTINA 7.875
76 GHIORGULESCU DIANA 7.875
77 TANASESCU CONSTANTIN 7.875
78 VOICULESCU BOGDAN 7.875
79 CAZACU ALA 7.813
80 CRISTACHE SILVIU 7.813
81 DINA MADELEINE 7.813
82 MIRONESCU CONSTANTIN 7.813
83 POPA STEFAN 7.813
84 ROŞIORU ION 7.813
85 BURGHEL IOANA 7.750
86 CHELU ALEXANDRINA 7.750
87 GHIŢĂ GEORGIAN 7.750
88 LUCA STEFANIA 7.750
89 METELEU ION 7.750
90 PILCHIN MARIA 7.750
91 POPESCU ADRIAN 7.750
92 SCHOPPEL CARLA 7.750
93 BAITEL LIVIU 7.688
94 BĂLAN GABRIELA 7.688
95 DODE BEATRICE 7.688
96 ŞTEFAN TEODOR CABEL 7.688
97 TEDORU VERONICA 7.688
98 TUDOROIU CODRUTA 7.688
99 VLEJU ANIŞOARA 7.688
100 DOBOŞ LAZĂR LILIANA 7.625
101 GHITA LAURENTIU 7.625

Întreaga listă se află aici:

Click to access PREMIANTI_SI_MENTIUNILE_POEZIE_2014.pdf

PREMIILE şi CLASAMENTUL Concursului Naţional de literatură Agatha Grigorescu Mizil 2012 (ediţia a VI-a)

Scris de Silviu Soare
Miercuri, 26 Septembrie 2012 07:59

PREMIILE şi CLASAMENTUL Concursului Naţional de literatură Agatha Grigorescu Mizil 2012 (ediţia a VI-a)

MARELE PREMIU

Adela Naghiu – 10 ( Baia Mare)

POEZIE (138 participanţi)

I. Andrei Velea – 9,82 (Galaţi )

II. Rodian Drăgoi – 9,56 ( Bucureşti)

III. Neagu Raluca Leontina – 9,31 (Ciocăneşti – Călăraşi )


Premiile revistei Fereastra

Florina Isache – 8,81( Roşiorii de Vede)

Silvia Bitere – 8,68 ( Constanţa)

Premiul de debut

Bardan Iulian Claudiu – 8,68 (Suceava – elev cls. a IV-a, 10 ani)

MENŢIUNI

Grosu Daniela Marilena – 9,18 ( Comişani – Dâmboviţa)

Bianca Dan – 9,12 (Hunedoara)

Ioana (Janette) Carp – 9,12 (Assen – Olanda)

Victoria Mărginean – 9, 06 (Chişinău)

Nuţă Ana Mihaela – 9 ( Chişinău)

Marilena Apostu – 9 ( Galaţi)

Maria Doina Leonte – 8,93(Suceava )

CLASAMENT

Gheorghe Paşa – 8,75 ( Puchenii Mari – Prahova)

Geo Galetaru – 8,75 ( Dudeştii noi – Timiş)

Linca Kucsinschi – 8,62 ( Blaj)

Lidia Grindeanu – 8,31 (Cicago – SUA )

Maria Postu – 8,25 (Bucureşti )

Alexoaea Maria Diana – 8,25 (Suceava )

Bălan Pop Cornelia – 8,25 (Salu Mare )

Emilia Dănescu – 8,25 (Bucureşti )

Ingrid Stoleru – 8,12 (Iaşi – elevă )

Traian Vasilcău (Chişinău) – 8

Simona Poraicu 7,87 ( Orăştie)

Ştefan Ciobanu – 7,5 (Bucureşti )

Ottilia Ardeleanu – 7,37 (Năvodari)

Becheru Eglantina – 7,37 ( Bucureşti)

Mirela Aldea 7,31 ( Dumbrăveni – Sibiu)

Gheorghe Filip – 7,12 (Montreal – Canada )

Florentina Loredana Dănilă– 7,12 (Slobozia)

Doru Dăncuş – 7,12 (Târgovişte )

Ion Barb – 7,06 (Călan)

Mirela Bălan – 7,06 ( Bacău)

PREMII PROZĂ (93 de concurenţi)

I. Chiş Mihaela Simona (Botoşani) – 9,43

II. Maria Postu (Bucureşti) – 9,31

III. Ottilia Ardeleanu (Năvodari) – 9,25

Premiul revistei Fereastra

Adelina Cristina Bălan (Focşani) – 9,12

Menţiuni

Luminiţa Petru (Bruxelles) – 9,06

Niculescu Tania – Tulcea) – 9,06

Mihaela Becali (Bucureşti) – 9,06

Monica Rădulescu (Bucureşti) – 9,06

Colasament până la media 7

Laza Neculai (Cernavodă) – 8,75

Nina Elena Plopeanu (Focşani) – 8,75

Maria Doina Leonte (Suceava) – 8,68

Loredana Dalian (Slobozia) – 8,37

Irinela Vişan (Satu Mare) – 8,37

Jianu Liviu Florian – Craiova – 8,25

Cristina Bîndiu – Vatra Moldoviţei) – 8, 21

Ciobanu Ştefan (Bucureşti) – 8,18

Raluca Leontina Neagu (Ciocăneşti) – 8

Tincuţa Bernevic (Bacău) – 8

Şiman Augustina (Chişinău) – 8

Florinel Agafiţei (Focşani) – 7,81

Becheru Eglantina (Bucureşti) – 7,62

Elena Gornăţeanu (Gura Teghii, Buzăz) – 7,5

Batog Bujeniţă – (Iaşi) – 7,75

Cristi Georgi (Galaţi) – 7,5

Mihai Ştirbu (Roman) – 7,5

Toader Roznoveanu (Bacău) – 7,43

Ioan Barb (călan) – 7,43

Janette Carp (Olanda) – 7,37

Geo Galetar (Timiş) – 7,37

Andrei Velea – 7,37

Tucan Mihaela (Focşani) – 7,25

Geo Galetar (Timiş) – 7,25

Cosmina Cosma (Cluj) – 7,25

Lică Pavel (Bucureşti) – 7,25

Vasile Popovici (Iaşi) – 7,25

Paul Mihalache (Bucureşti) – 7,18

Mihaela Suciu (Bacău) – 7,18

Mircea Robert Ruzz (Bucureşti) – 7,12

Oncioiu Gheorghe (Buzău) – 7,06

Mara Paraschiv (Bacău) – 7

Emil Iliescu (Bucureşti) – 7

Iulian Dămăcuş (Gherla) – 7

Concursul naţional de creaţie literar-artistică “NELINIŞTEA MĂRII” ediţia I 2012 şi-a desemnat câştigătorii, în data de 20 septembrie 2012, la Constanţa:


Trofeul concursului: Petru-Ioan Gârda, Cluj;

Premii speciale: pentru expresivitate stilistică – Mihaela Sălcuţan, Buzău,
pentru contribuţie la dezvoltarea spiritualităţii Pontului Euxin – Alexandra Botoşanu, Constanţa;

Menţiuni speciale: pentru prima participare – Victoria-Elena Botezatu, Cernavodă,
pentru originalitate în abordarea temei: Mircea Miculi, Tg. Mureş;

Fabulă, Poezie umoristică:
I. Petronela-Vali Slavu, Aninoasa, Hunedoara,
II. Laurenţiu Orăşanu, Bucureşti,
III. Grigore Chitul, Bistriţa.

Epigramă:
I. Ioan Toderaşcu, Costeşti, Vaslui,
II. Janet Nică, Gighera, Dolj,
III. Geaoge Petrone, Iaşi.

Poezie:
I. Dan-Petruţ Cămui, Bucureşti,
II. Mihaela Aionesei, Tg. Secuiesc, Covasna,
III. Mirela-Ioana Aldea, Dumbrăveni, Sibiu.

Proză scurtă, Proză umoristică:
I. Mihaela-Angela Melinte, Bucureşti,
II. Ottilia Ardeleanu, Năvodari,#respond
III. Radu-Ion Dragomir, Galaţi.

Caricatură, Grafică:
I. Vlad Grigore, Tulcea şi Dumitru Ştefănescu-Ştef, Brăila,
II. Costel Lupu, Alexandria, Teleorman,
III. Niculina Vizireanu, Constanţa.

Pictură:
I. Liliana Rusu, Constanţa,
II. Monica-Maria Goşoiu, Constanţa,
III. Silvia Timofte, Constanţa.

Fotografie:
I. Delia Stamate, Constanţa,
II. Roland-Florin Voinescu, Constanţa,
III. Curlişcă Angelica, Constanţa.

HaiKu:
I. Tincuţa Bernevic, Bacău,
II. Anamaria Mateiciuc, Bucureşti,
III. Nicoleta Milea, Alexandria, Teleorman şi Genovel Frăţilă, Rm. Sărat, Buzău.

Reparaţie informatică – Premiul I la Concursul de proză al revistei Noi, Nu!

A bătut uşor. L-am poftit înlăntru. Eram în pantalonii de training violet şi un maiou decoltat, din care sânii se răsfrângeau pe jumătate, rotund şi obraznic, formând un şanţ apetisant în care ar fi putut aluneca toţi ochii hoinari. Îmi lăsasem pletele cumva peste fruntea înaltă. Voiam să acopăr urmele tristeţii. Păream mult mai rebelă, aşa. Un scut de energie protector. Altcineva în locul meu.
Era cum nu se poate de seducător în ţinuta de instalator, cu geanta plină de cd-uri, cabluri, adaptoare, switch-uri, cleaner-e şi alte scule pentru formatarea vieţii. Mi-a zis că dacă ceva s-a virusat, e mai bine să o iau de la început. Nu s-a exprimat deloc filozofic. Mi-a spus-o ca şi când era expert în viaţa mea. Senin. El nu ştia că încercasem o curăţare, injectându-mi o seringă de lichid transparent, care a sfârâit puţin şi mi-am pierdut, definitiv, traseul. Nu mai recunoşteam niciun mail, nicio voce poetică şi toate versurile se transformaseră într-o groapă de gunoi ameninţătoare pentru care aşteptam cu satisfacţie un referendum-două. Chiar eram pregătită. Cu cifre. Nu, nu despre statistici era vorba, eu nu făceam compromisuri. Pentru mine lucrurile erau clare: da sau nu. Doar aşa mă desfăşuram. În amplitudine. Îndiferent de sens. Depindeam, însă, de ceva, ori cineva care să-mi dea impulsuri.
Pentru a verifica intruziunile, a venit cu propriile testere. Le-a aşezat lângă mine. Nu ştiu, probabil după codul culorilor. Ce flexibilitate în mişcări, ce perfecţiune în a extrage şi a introduce, în tăcere, materialele acelea în care îmi venea să torn un pic de rutină, un pic de psihonevroză, un pic de …
S-a aplecat în faţa mea, umil. Mi se părea că sunt chiar cineva în momentul acela. Deveneam importantă. Dincolo de prag, puteam fi oricine. Chiar îmi reapăruse un fel de chef. Să fac năzbâtii. M-a studiat cu ochii mari ca nişte lupe. Şi ce priviri, cu toţi lucşii mă controla. O scanare în toată memoria mea. Voia să-mi ştie numele, ce capacităţi am, de la ce firmă vin, durata contractului şi dacă îi ofeream vreo garanţie. Eu aveam prea multe în capul meu minion şi procesam cu repeziciune totul. Timpul îmi era foarte preţios. De fapt, fusesem programată. Nu mă abăteam de la clasele mele, de la funcţiile mele, de la termenii în care fusesem educată. Imi plăcea să-mi fac treaba până la capăt şi apoi să mă ascult. Din mine să iasă toate acordurile. Chopin, de exemplu, de câte ori n-a intrat în filarmonica, adagio, cu orchestră sau fără, cântând unui auditoriu virtual! De câte ori da Vinci nu m-a lăsat fără culoare în obraji, fugind în laborator pentru câte-o descoperire de-a lui… Câte referate despre anatomie, câte doctorate despre disperarea şi neantul şi Dumnezeul filosofic… Despre cum să înveţi paşii pinguinului ori să adaugi pătrate origami… Până şi testele auto au trecut prin pielea mea magnetizată, mereu atrăgătoare. Şi câte mesaje din iubire. Până la moarte.
Nu obosesc niciodată. Oricine are nevoie de deschiderea mea spre cunoaştere şi de temelia unei reprezentări, mă găseşte acasă ori prin magazine, la cumpărături. Dar, de un timp, am rămas aşa cum mă simt. Individualistă. Nu colaboratori, nu curioşi ori cointeresaţi care să apese doar pe butonul de la intrare. Şi nu e vina mea. Eu sunt perfecţionistă. Nu-mi place perisabilitatea. De aceea, o să mă priviţi, de fiecare dată, ca pe altcineva, ca pe altceva nou, fascinant.
Prea soft pentru el, cel care voia să pară mai hard decât era. Ai fi zis că suntem nedespărţiţi. Însă, când priveşti dinpre exterior, lucrurile nu stau întocmai. Vă spun pianissimo: se cam ramolise. Deşi începuse să se poarte din ce în ce mai mult diferenţa de 20, totuşi, eu eram mult prea simpatică, mult prea tânără şi predispusă la schimbări pentru unul ca el, morocănos, mereu mormăind, iar când nu-i convenea ceva, claca de la primul acces. Degeaba încecam eu să-l antrenez, să-l resuscitez. Era evident că prietenii ne vor părăsi. Că viaţa noastră va ajunge o ru-i-nă…
Gata. Voiam să pun punct acestui tandem amoros. Despre compatibilitate ce să mai vorbesc?! El se învechise rău. Mie îmi plăcea să fiu mereu la modă. De actualitate. Respectam cerinţele. Mă adaptam foarte repede la versiuni noi. El se complăcea în aceeaşi ţinută, cu aceleaşi deficienţe, şubrezit, răspunzând cu greu la solicitări, scoţând limba, uneori, la cei care voiau să-l consulte în diferite probleme, spunând, graseiat, reject vieţii. Ce nevoie să fie de schimbare?! Presupunea efort financiar. Pe criza asta!…
Instalatorul încerca să împace părţile dând dreptatea când unuia, când celuilat. Mai ştergând din petele vizibile ale existenţei, mai atenuând neajunsurile cauzate de uzură, de proasta folosire a spaţiului comun, de vizitele nepermise ale străinilor şi altele despre care nici nu mai vreau să spun. Aşa de calm, degajat, folosindu-şi cu îndemânare ustensilele. Aşezate într-o ordine numai de el înţeleasă. Şi privindu-mă ca pe ceva de valoare.
Nicio minune nu avea să se întâmple. Ofta, spunea tot felul de cuvinte care pe mine mă lăsau demagnetizată, fără niciun chef de comunicare. Simţeam că voi rămâne, pentru nu se ştie câtă vreme, singură.
Deznădăjduită, i-am întins fişa de constatare ca pe o cerere de divorţ. Era necesară doar aprobarea lui. Speram să-mi găsesc foarte curând un partener căruia să-i pot interpreta simfonia destinului.

Ottilia Ardeleanu

(18 dec. 2011)

Câştigătorii concursului de Poezie şi Proză – preluat din revista Noi, NU!

Duminică, 15 Ianuarie 2012 14:55

Mulţumim tuturor celor care au participat la concursul de poezie şi proză organizat de Revista Noi,NU!

Condiţiile de participare şi detaliile complete despre concurs au fost disponibile în pagina concursului. Câştigătorii concursului au fost desemnaţi iar aceştia sunt:

Pentru POEZIE

Premiul I
Igor Ursenco – Oikeiopragia

Premiul II
Marius Lăzărescu – Serenata

Premiul III
Dorina Ciocan Neculce – Zbor sihastru

Menţiune
Anca D Vieru – Atenţie se închid uşile

Pentru PROZĂ:

Premiul I
Ottilia Ardeleanu – Reparaţie informatică

Premiul II
Mihaela Suciu – Somnul

Premiul III
Constantin P Popescu – Locul

Menţiune
Bogdan – Sarmale mitologice

MARELE PREMIU

Fortunata pentru Disoluţii, Pe malul Gangelui atunci am plâns, Atentatul şi Simfonia a IX-a în re minor

Premiile oferite câştigătorilor sunt:
MARELE PREMIU

-Cartea AMPRENTA DIVINA de Maria Tacino volum apărut sub sigla editurilor Singur şi Grinta
-Cartea EXECUTAŢI PRIN ÎNFOMETARE de Miron Dolot volum apărut la Editura Meteor Press
-1000 de puncte* oferite de Revista Noi,NU!
Pentru POEZIE:

Premiul I
– Executaţi prin înfometare de Miron Dolot oferit de Editura Meteor Press
– Volumul Antologiile Revistei Singur – Poezie editat de grupul Media Singur
Premiul II
– Volumul Tehnici de nerezistenta autor Cristi Iordache apărut la editura
Cetatea de scaun
– 500 puncte* oferite de Revista Noi,NU!
Premiul III
-Volumul Scrum/Cendre de Ştefan Doru Dăncuş apărut la editura Grinta
-250 puncte* oferite de Revista Noi,NU!
Menţiune:
Volumul Marmură neagră de Constantin P. Popescu apărut la editura Bibliotheca

Pentru PROZĂ:

Premiul I
– Volumul Executaţi prin înfometare de Miron Dolot oferit de
Editura Meteor Press
– Volumul Antologiile Revistei Singur – Proza editat de grupul
Media Singur
Premiul II
– Volumul Heinrich Himmler de Roger Manvell, Heinrich Fraenkel
oferit de Editura Meteor Press
Premiul III
-Volumul Bărbatul la 40 de ani de Ştefan Doru Dăncuş apărut la
editura Valea Verde
Menţiune:
Volumul Marmură neagră de Constantin P. Popescu apărut la editura Bibliotheca

Ediţia a V-a a Concursului Naţional de Literatură „Agatha Grigorescu Bacovia” şi-a desemnat câştigătorii.

MARELE PREMIU

Adrian Suciu
Media la cele două secţiuni – 8,97 (Carmen Măcelaru – 8,675)

SECŢIUNEA POEZIE

Premiul I – Carmen Măcelaru (9,25)
Premiul II – Andreea Teliban (9,2)
Premiul III – Leonard Ancuţa (9)

Prima menţiune – Deniz Otay (8,9)
A doua menţiune – Silvia Goteanschi (8,88)
A treia menţiune – Sorin Lucaci (8,85)

SECŢIUNEA PROZĂ

Premiul I – Agafiţei Florinel (8,9)
Premiul II – Monica Rădulescu (8,52)
Premiul III – Ion Roşioru (8,46)

Prima menţiune – Galetar Gheorghe (8,16)
A doua menţiune – Ion Peia , Despina Ion Alexandru (8,06),
A treia menţiune – Eugen Verman (7,99)

CLASAMENT POEZIE (Până la media 7)

8. Radu Niţescu – 8,54 (Bucureşti – student)
9. Raluca Sandor – 8,52 (Ploieşti – absolvent filologie)
10. Rodian Drăgoi – 8,36 (Bucureşti – membru USR)
11. Dorin Cozan – 8,3 (profesor, jud. Iaşi)
12. Bargan Ecaterina – 8,26 (Studentă – Chişinău)
13. Onofrei Alexandra – 8, 21 (Sfântu Gheorghe)
14. Maria Postu – 8,15 (profesor, Doctor în filologie – Bucureşti)
15. Ştefan Ciobanu – 8,14 (Bucureşti)
16. Dan Dediu – 8,1 (Bârlad)
17. Silvia Bitere – 8 (inspector, Constanţa)
18. Ada Chifor – 7,91 (Licentiat în economie – Univ Al I Cuza Iaşi -1980 – Bacău)
19. Daniel Marian – 7,9 (Bucureşti)
20 – 21. Bianca Dan – 7,86 (Deva – S.C. Media Hunedoreană)
Andrei Velea – 7,86 (Galaţi – informatician)
22. Alexandru Cazacu – 7,82 (Bucuresti, Licenţiat în Ştiinţe Economice – Finanţe Bănci)
23. Oana Zahiu – 7,8 (profesor, Ploieşti)
24 – 25. Corina Papois 7,76 (Health Visitor pentru Guys and St. Thomas primary care Trust în Londra)
Adrian Matuş – 7,76 (Satu Mare – Student anul I la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Facultatea de Litere, Literatură Comparată şi Universală- Limba Engleză)
26. Răzvan Popa 7,69 (Craiova – student)
27 – 28. Ion Maria – 7,6 (profesor – Craiova; membru USR)
Alexoaie Mara – 7,6 (elevă, clasa a X-a, Colegiul Naţ. “Petru Rareş”, Suceava)
29. Florina Isache – 7,57 (Roşliorii de Vede)
30. Al. Jurcan – 7,56 (Cluj, Doctor în filologie, membru USR)
31 – 32. Ion Barb – 7,5 (avocat – Călan)
Mihai Ologu – 7,5 (Satu Mare – student în anul I la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti
33. Belea Miruna – 7,47 (Anglia)
34. Gheorghe Paşa – 7,45 (Ploieşti – profesor)
35 – 36. Victoria Mărginean – 7,44 (Costeşti, Republica Moldova – studentă)
Diana Frumosu – 7,44 (elevă cls. a XII-a – Criuleni – Republica Moldova)
37. Galetar Gheorghe – 7,43 (profesor – Cenad, Timiş – membru USR)
38 – 40. Luminiţa Dascău – 7,4 (Brăila)
Iulia Matei – 7,4 (Cluj – Napoca, studentă)
Andreea Lăcătuş – 7,4 ( elevă la Liceul de Artă “Margareta Sterian” Buzău)
41. Tincuţa Bernevic – 7,38 (Referent, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău – membru USR)
42. Stanciu Flavia 7,25 (Târgovişte, elevă)
43. Angela Baciu – 7,11 (Brăila – membru USR)
44. Grig Gherman – 7,06 (Herţa – Ucraina, profesor de filologie)
45. Gheorghe Chiriac – 7,04 (Oneşti)
46. Pavel Lică – 7 (Bucureşti, membru USR)

CLASAMENT PROZĂ

9. Cornel Diaconu – 7,94 (Buzău, ofiţer pensionar)
10. Jianu Liviu Florian – 7,93, Craiova (9 cărţi publicate)
11. Dragoş Huţuleag – 7,87 (Vatra Moldoviţei, jurnalist)
12 – 13. Bargan Ecaterina – 7,8 (student – Chişinău)
Belea Miruna – 7,8 (Anglia)
14. Constantin Miu – 7,72 (Hârşova, dr. în filologie)
15. Livia Sfârâială – 7,69 (analist programator – Arad)
16. Ottilia Ardeleanu – 7,54 , Năvodari (informatician)
17. Constantin Pucu – 7,5 (Noua Zeelandă)
18. Andrei Horia Cristescu – 7,49 (Oraviţa)
19. Elena Hanganu – 7,46 (Italia)
20. Emil Iliescu – 7,4 , Cipru (profesor pensionar)
21. Uţă Oana – 7,4 , Bucureşti (studentă)
22. Ion Barb – 7,38 (Călan, avocat)
23. Ion Ţicală – 7,25 , R-şca – Suceava (profesor pensionar, membru USR)
24. Liliana Stancu – 7,2, Slatina (informatician)
25. Iustina Harco – 7,16 (Costeşti – Argeş)
26. Igor Ursenco – 7,08 (Baia Mare – scriitor; membru al US din R. Moldova)
27. Stanciu Flavia – 7, 02 (Târgovişte)
28. Dorel Mihai Gaftoneanu – 7

NOTĂ

În afară de premiile menţionate vor fi acordate premiile mai multor reviste literare, urmând ca acestea să-şi desemneze câştigătorii. Diplomele pentru aceste premii (constând în publicarea în revistele respective) vor fi expediate prin poştă.

Articol primit de la domnul LUCIAN MĂNĂILESCU

despre Concursul literar “101 zile de cultură la Costineşti”