Festivalul de teatru Alexandru Arșinel, Năvodari

Școala gimnazială “Tudor Arghezi”, strada Cabanei, nr. 15, Năvodari, jud. Constanța,
Tel.: 0735 186 291/ Fax: 0241760334,

Nr. 475/ 24.10.2 018

 FIŞĂ DE PREZENTARE A PROIECTULUI

 

DOMENIUL: cultural-artistic, teatru

Nr. înregistrare ISJ: 5 140A/9/ 24.10.2 018

Poziția 29/ CAEJ 2019/, DOMENIUL CULTURAL-ARTISTIC, FĂRĂ FINANȚARE M.E.N.

̶  ediţia I  ̶

Scena e a ta …

Coordonatori de proiect: Petrică Stana, Abdul-Cair Latip, Burlăciuc Maria

Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa

                  Casa de Cultură „Pontus Euxinus” Năvodari

                  Primăria oraşului Năvodari

                  Biblioteca „Pontus Euxinus” Năvodari

                  Asociaţia de părinţi „Tudor Arghezi” Năvodari

Categoria în care se încadrează proiectul: concurs cultural-artistic, teatru

Descrierea proiectului prin obiective:

O1 Atragerea a 150 de elevi în participarea la  activitățile propuse în cadrul proiectului pregătit de 6 membri pe o perioadă de 10 luni;

O2  Stimularea creativității, fanteziei și spiritului ludic la un număr de 150 elevi pe o perioadă de opt luni;

O3 Stimularea potențialului artistic al elevilor prin determinarea acestora de a realiza caiete program și   afișe pe tema dată în perioada martie-mai 2019;

O4 Stabilirea unor schimburi de experienţă între participanți, prin valorificarea exemplelor de bună practică pe 11 mai 2019;

O5 Evaluarea/ diseminarea activităților din cadrul proiectului, într-un număr de 11 instituții de învățământ preuniversitar pe o perioadă de două luni.

Durata proiectului: septembrie 2018 – iunie 2019

Grupul țintă: elevii claselor I-XII din instituțiile de învățământ preuniversitar participante la proiect

Regulamentul de participare

             Concursul se adresează tuturor elevilor claselor I-XII din instituțiile de învățământ preuniversitar participante la proiect și din Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi” Năvodari, din instituțiile de învățământ partenere din judeţul Constanţa și din alte județe și are două secțiuni: artă dramatică și creație. Fiecare instituție de învățământ va desemna un cadru didactic coordonator (menţionat în protocolul de colaborare) care va ţine legătura cu coordonatorii proiectului, celelalte cadre didactice implicate în proiect fiind colaboratori (îndrumători). Data desfăşurării primei etape la ambele secțiuni este stabilită de fiecare unitate şcolară parteneră, încadrându-se în perioada generală anunţată (luna martie 2019).

 

   Calendarul activităților

ETAPA PE ŞCOALĂ – martie 2019

 • Secţiunea I – ARTĂ DRAMATICĂ – participare directă (martie 2019)
 • Secţiunea II – CREAŢIE – participare directă (martie 2019)

 

ETAPA JUDEȚEANĂ

 • Secţiunea I – ARTĂ DRAMATICĂ – participare directă (11 mai 2019)
 • Secţiunea II – CREAŢIE – participare indirectă (6 – 11 mai 2019)

 

 1. PROBELE CONCURSULUI:

 

ETAPA PE ŞCOALĂ – martie 2019

 • Secţiunea I – CONCURS DE ARTĂ DRAMATICĂ (TEATRU, FABULĂ, IMPROVIZAȚIE) – participare directă

Preselecția la nivel de școală va avea loc în perioada 25 – 29 martie 2019, iar transmiterea rezultatelor acesteia, între 1 – 5 aprilie 2019.

Până la data de 5 aprilie 2019 vor fi trimise momentele artistice selectate înregistrate pe CD/ DVD pe aceeași adresă pe care vor fi trimise afișele și/ sau caietele program care vor promova momentul artistic participant în concurs.

Va promova în concurs doar prima clasată la secțiunea I.Artă dramatică. Fiecare  moment artistic câștigator va fi înregistrat pe CD/ DVD.  Acesta va trebui să conțină următoarele date: numele concursului, școala, localitatea, clasa sau categoria de vârstă, secțiunea, titlul și autorul piesei de teatru/ fabulei, durata, numărul și numele actorilor, numele profesorului îndrumător, numărul de telefon și adresa de e-mail a acestuia.

 

 • Secţiunea II – CREAȚIE (AFIȘ, CAIET PROGRAM) – participare indirectă

Odată cu înregistrarea vor fi trimise și Fișa de înscriere în concurs completată, semnată și ștampilată și Afișul și/ Caietul program ce însoțește piesa/ fabula.

Pe plicul care conține CD-ul/ DVD-ul/ Afișul/ Caietul program va fi pusă ștampila unității de învățământ respective și semnătura directorului.

 

ETAPA JUDEŢEANĂ

 • Secţiunea I – CONCURS DE ARTĂ DRAMATICĂ (TEATRU, FABULĂ, IMPROVIZAȚIE) – participare directă (11 mai 2019)
 • Secţiunea II – CREAȚIE (AFIȘ, CAIET PROGRAM) – participare indirectă (săptămâna 6 – 11 mai 2019)
 1. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

 

Activitatea nr. 1 – Pregătirea proiectului „Alexandru Arșinel” – ediția I

     

Activitatea nr. 2

ETAPA PE ŞCOALĂ – martie-aprilie 2019

 • Data desfăşurării acestei etape este stabilită de fiecare unitate şcolară parteneră, încadrându-se în perioada generală anunţată (luna martie).
 • Fiecare şcoală parteneră organizează etapa pe şcoală, pe secţiuni, după cum urmează:

Secţiunea I –  CONCURS DE ARTĂ DRAMATICĂ (TEATRU, FABULĂ, IMPROVIZAȚIE – INTERPRETARE)  (etapa pe şcoală)

 • Preselecția la nivelul unităților școlare

TEATRU – Durata momentului artistic va fi de 15 – 20 minute; poate aparține dramaturgiei române sau universale  și sunt acceptate și dramatizări și adaptări după romane, basme, povestiri, nuvele,  schițe în care vor fi inserate numere muzicale și coregrafice. Nu este impus un număr minim sau maxim de actori.

FABULĂ – scurtă povestire alegorică, care aparține genului epic, de obicei în versuri, în care autorul personifică animalele, plantele, fenomenele naturii și lucrurile, satirizează anumite năravuri, deprinderi, mentalități sau greșeli cu scopul de a le îndrepta. Aceasta va fi interpretată de un singur actor și poate face parte atât din literatura română, cât și din cea universală.

Durata momentului artistic va fi de maximum 5 minute.

IMPROVIZAȚIA –  înseamnă a crea ceva în mod spontan și poate fi gândită ca o creație „pe moment”, clipă spontană de inventivitate.

Fiecare trupă înscrisă la secțiunea interpretare, doar nivel gimnazial și liceal, va desemna obligatoriu doi membri pentru a participa la această secțiune (numele lor vor fi precizate în fișa de înscriere). Cei desemnați vor primi câte o temă/ situație propusă de juriu; acestea vor fi diferite pentru fiecare echipă. Juriul are dreptul să oprească momentul de improvizație atunci când nu este respectat unul dintre criteriile de jurizare.

Activitatea nr. 3

 • Secţiunea II – CREAȚIE (AFIȘ, CAIET PROGRAM) – participare indirectă

AFIȘUL – trebuie să promoveze momentul artistic din concurs; acesta va fi format A1 și va conține următoarele informații:

− instituția de învățământ participantă

− secțiunea la care participă

− numele trupei

− titlul piesei, autorul

− numele îndrumătorului

− poate fi personalizat (imagini artistice cu actorii din distribuție)

CAIETUL PROGRAM – trebuie să promoveze momentul artistic, va avea format A4 și va cuprinde următoarele elemente:

− instituția de învățământ participantă

− secțiunea la care participă

− numele trupei

− titlul piesei, autorul

− numele îndrumătorului

− numele membrilor trupei (distribuția)

− date despre autor

− scurtă prezentare a momentului artistic

− imagini semnificative din timpul spectacolului

Activitatea nr. 4 – Selecția trupelor de teatru/ creațiilor participante la festivalul-concurs

Selecția trupelor de teatru/ creațiilor participante la festivalul-concurs, pentru a accede în etapa finală, se va desfășura în perioada 8 – 12 aprilie 2019 și va avea loc la școala organizatoare.

Cadrele didactice coordonatoare  din fiecare instituție de învățământ înscrisă în proiect vor fi anunțate în perioada 18-19 aprilie 2019, pe adresele de e-mail, ce trupe de teatru/ interpreți fabulă/ creații sunt finaliste.

Participanții din alte județe care vor promova în finala de la secțiunea I. Artă dramatică, de pe 11 mai 2019, vor primi informații cu privire la cazare și masă până pe 21 aprilie.

 

Activitatea nr. 5

ETAPA JUDEŢEANĂ

Finala – FESTIVALUL-CONCURS „ALEXANDRU ARȘINEL” –  participare directă – 11 mai 2019 – activitate principală – Casa de Cultură „Pontus Euxinus” Năvodari

Criterii de jurizare

 

Secțiunea I – TEATRU

 

− încadrarea în timp

− originalitatea interpretării

− costumație adecvată

− mișcare scenică

− interpretare, gesturi, mimică

− tehnica vorbirii scenice (dicție)

 

Secțiunea I – FABULĂ

 

− încadrarea în timp

− originalitatea și expresivitatea interpretării

− mișcare scenică

− interpretare, gesturi, mimică

− tehnica vorbirii scenice (dicție)

Secțiunea I – IMPROVIZAȚIE

− încadrarea în timp

− originalitatea/ inventivitatea interpretării

− mișcare scenică

− interpretare, gesturi, mimică

− tehnica vorbirii scenice (dicție)

− rezolvarea situației propuse

Finala – FESTIVALUL-CONCURS „ALEXANDRU ARȘINEL” –  participare directă – 11 mai 2019 – activitate principală – Casa de Cultură „Pontus Euxinus” Năvodari

Înscrierea școlilor în activitățile proiectului poate fi făcută până pe 5 aprilie 2019 (Anexa 1) pe adresele de e-mail steluta_petrica@yahoo.com sau abdulzita@yahoo.com, urmând să trimitem Acordul de parteneriat coordonatorului concursului din fiecare școală. Vă mulțumim anticipat pentru colaborare!

Director,                                                                            Coordonatori proiect,

Prof. Maria Burlăciuc                                                       Prof. înv. primar Petrică Stana

Abdul-Cair Latip

 

 

ANEXA NR. 1

 

PROIECT EDUCATIV JUDEȚEAN ,,ALEXANDRU ARȘINEL

EDIŢIA I

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE A INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN PROIECT

 

Nr. crt. Denumirea instituției de învățământ Coordonator concurs din instituția de învățământ Date de contact

coordonator

(telefon/ e-mail)

1.  

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2

PROIECT EDUCATIV JUDEȚEAN  „ALEXANDRU ARȘINEL”

EDIŢIA I

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE                                                                               Scena e a ta …

 

 

Instituția de învățământ participantă: ………………………………………………………………………….

Numele cadrului didactic coordonator pe instituția de învățământ: …………………………………………………………

Numele profesorului colaborator (îndrumător): ………………………………………………………………

Specialitatea: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa: …..………..……………………………………………………………………………………………………………

Telefon fix / mobil: …………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………

 

 

Nr. crt. SECȚIUNEA SUBSECȚIUNEA NIVEL

PRIMAR

NIVEL

GIMNAZIAL

NIVEL

LICEAL

 

2. ARTĂ DRAMATICĂ

 

TEATRU
3.  

 

FABULĂ
4.  

 

IMPROVIZAȚIE
5. CREAȚIE AFIȘ SPECTACOL
6. CAIET PROGRAM

 

 

 

      Semnătura  profesorului îndrumător,                                                                          Director,

 

                                                                                                                                                   L.S

 

 

 

 

Nota !  Se completeaza o singura fisa pentru toate sectiunile, prin bifarea casutelor.