nu pentru că (nu) se întâmplă ceva în ceea ce trăim

am deschis pagina la
un capitol despre cum
te poate durea poetic
fiecare cuvânt este o rană
pe adevărul acestei lumi

pansată cu un soi de
nesiguranţă

acolo unde îmi plimb degetele
se face semn

de carne

aerul contagios respiră din aproape
în aproape ne cunoaştem lăuntric
trecem din unul în celălalt ca
din inconştient într-o rezervă
de sentimente

niciun doctor de cuvinte nu
realizează câţi oameni
îşi mai vin în fire după
un tratament cu

tot ce ştiu

este că mă aşteaptă
zile de suspans
biblio
logic

Ottilia Ardeleanu

(17 nov. 2011)

inepuizabila criză

este unidirecţională
ca săgeata lui cupi ca săgeata
porneşte doar din inimă
ce nimereşte nu ştie că
nu are ochi are
direcţie nimic de zis
curge mult patos de acolo
o vreme până se termină
combustibilul

nimeni nu a înfiinţat încă
o staţie de
iubire

Ottilia Ardeleanu

(14 aug. 2012)

and… for me this:
“The art of writing is the art of discovering what you believe.” – Gustave Flaubert

mă mor te mor

simplu
mă uit în ochii tăi
sacrific
un sărut pentru fiecare mână
un sărut pentru fiecare picior
un cuvânt nu vei spune
tulburat vei căuta
sfârşitul în iubire
dumnezeiască

în timp ce alţi
nori de oameni

păcătuiesc

Ottilia Ardeleanu

(4 aug. 2012)

de (an)vergură

lumina unui dumnezeu îngenuncheat
îmi străpungea palmele pe pod
nori adunaţi a moarte în timpuriu
bănuiam un cer spongios
pe retină picura purpuriu un sentiment
în nefiinţă trecea noaptea
cu mine peste ape tulburi
scârţâiau fiare
sălbatice simţiri fojgăiau în
diluviană tăcere lăuntric
un venetic furase comoara
singura zestre de la mama eu
mă zbăteam să ies şi să fug din
defel să spun că
am fost şi eu
ceva vreme în mine
un suflet

Ottilia Ardeleanu

(18 aug. 2012

and… for me this:

“Sometimes when I think how good my book can be, I can hardly breathe.” – Truman Capote

aia e

şi pe bărbatul vraişte
îl chiverniseşte
cineva împădureşte prin el
ecologic să-i susure sângele
îi aduce caii la adăpat
cearcăne de lumină răsfiră
poieni de fluturi în neastâmpăr
aprinsă inima codrului
sălbăticiuni înhăitate domoleşte
de foame de sete de hoinărit
şi pe bărbatul vraişte
îl scoate cineva
la lizieră

Ottilia Ardeleanu

(16 aug. 2012)

„A fi adult e a fi singur”

cardinalitate
unui punct deşertic îi
cauţi substanţa
mai dezorientat ca
niciodată în
ascetică strâmtoare
te defineşte cel mai
bine fără sprijin
imponderabilitatea
îţi creează
senzaţii spirituale
singurătate faţă
în faţă

Ottilia Ardeleanu

(25 iul 2012)

and… for me this:

“I love being a writer. What I can’t stand is the paperwork.” – Peter De Vries”

săvârşitoare

omor vremea
pe masa de gânduri
clepsidra
vârful unei idei
o tinereţe ameninţată
şi ea
mă sfârşeşte
pe mine

(4 mai 2012)