ce vreau să fac astăzi

să scriu despre tine
cum îţi pliai mâinile
cum tăiai aerul în fâşii mărunte
nişte dâre de levănţică
felinele ţineau o vreme adulmecând după tine
se risipeau în spaţii necunoscute
oraşul rotea ca o rivaltă în jurul tău
visele se ridicau fumuri dense
fabrica nu mai este demult

traversez pe unde pământul are amintirile lui
cu oameni într-un fel de ispăşire

întâlnirea noastră a produs o explozie
din ochii tăi gravi se lichefiau curiozităţi
treceau dincolo de mine în obscena crăpare de ziuă

mă gândeam să te opresc din drum
era prea personal ca să strivesc această înaintare
prin visul farmaceutic

şi lovindu-ne umăr de umăr turnurile noastre
a ceea ce suntem de fapt
s-au prăbuşit

azi e unşpe septembrie şi poate de aceea

Ottilia Ardeleanu

(11 septembrie 2014)

21 spre 20


Septembrie sfâşiat de nori curge îmbibat de nostalgii. Numai ferestre lumea asta în care minţile noastre în atingere la un gând-lumină ar zgudui cosmosul şi cioburi din ceea ce suntem ar pluti caleidoscopic în ochii tuturor. Nuanţe de toamnă abandonată de soare. Ra-zele lui s-au tăiat în mansarde, coroane, fibre de sticlă şi betoane. Cineva, poate, le-a adunat şi le-a dus la groapa de la marginea lumii. Ieri, nici nu ai fi anticipat…
În încăperea festivă, dată pe full option, atmosfera se ocupă cu de toate. Îmi strecor, neştiut, această tinereţe cu distinse forme pe care nici să vrei nu le poţi ignora. Rătăcesc uşor curioasă până la ultimul rând, dar nu zăresc nimic din ce m-ar interesa, aşa că, găsesc un loc potrivit şi mă aşez între oameni ca într-un lan de grâu copt. Dinspre levantul vieţii, Neptun se arată bucuros de oaspeţi şi, din jilţul lui ergonomic, tună câteva cuvinte de mare, mare primire într-un anotimp care-i deserveşte poftele.
Nu ştiu de ce tăcerea este un ritual care impune atâta respect. Şi face pereche cu câte un om. Pe muteşte şi eu, mă gândesc că, de multe ori, suntem singuri printre oameni. La fel ca şi picurii care vin împreună, dar, în cădere, nimic nu-i înfrăţeşte. Nici măcar spargerea în timpul şi spaţiul teluric. Valul de aşteptare intră în reflux. Cineva tuşeşte cu intenţie, poate pentru un fel de compliment momentului.
Începe speech-ul. Despre cum e să fii om. De cultură. Sala e plină, lanul de grâu foşneşte. Omul acela, sufletistul, apare exaltat. Ne in(tro)duce în(tre) oameni. Cu fiecare cuvânt ne găseşte câte un loc. Constatăm că suntem asemenea, nicio diferenţă. Respirăm la fel, aceleaşi tresăriri, bucurie comună. Pe scenă, se perindă artişti scoşi din nişte plicuri obişnuite. Cu nume obişnuite. Greutatea este în a-ţi suporta truda creaţiei. Şi a-i mai pune şi pe alţii să o cântărească. Talentul nu are o unitate de măsură. Sau, nu s-a inventat un stas pentru el. Fiindcă el creşte geometric proporţional cu evoluţia universală.
Aplauze. Mâini strânse, obraji rumeni şi o stare de mulţumire acustică.
Îmi vine rândul. De parcă nu mi-aş recunoaşte numele, de parcă aştept să mă întrebe încă o dată dacă sunt. Prezentă! Urc, mi se înmânează diploma, cărţile, mapa de prezentare. O îmbrăţişare. Două. O bătaie de inimă ca o bătaie de aripă deasupra aerului marin. Încă una şi încă… Nici nu ştiu când am coborât spre a-mi relua locul. În drumul înapoi, Violetta mi-a prins mâna, ne-am adăugat bucuria una alteia. Nu ştiam că ne cunoaştem de-o viaţă! Mai încolo, alte două fete virtuale au devenit reale: Mihaela şi Mihaela, una din Târgu-Secuiesc, cealaltă din Constanţa. M-au felicitat, le-am zâmbit a înţelegere. Ne-am adunat braţele într-o roată de trei.
Nu mi-a fost uşor să fiu acolo. Oare câţi paşi am făcut? Cât din zâmbetul meu îl datorez lumii? Ţie?!
Pentru a ţese şi mai tare vraja, tenorul din Moldova ne-a cântat o arie, atât cât să ne ţinem respiraţia, filarmonic.
Laurenţiu, pe care mi l-a prezentat Dan, unul dintre componenţii juriului, a citit câteva dintre poeziile sale. Şi fabula cu care a câştigat un merituos loc pe podium. A fost un moment deosebit. Cuvintele acelea au făcut tăcerea să se lipească de pereţi. Aerul devenise teatral.
Într-un răstimp, maestrul de ceremonii ne-a ţinut în levitaţie, deasupra normalului, cu tot soiul de epigrame şi creaţii umoristice. L-am revăzut şi reascultat şi pe scriitorul Brumă. Un nume cât se poate de pliat pe vremea actuală. Am revăzut şi CUC-ii. O parte dintre ei, desigur. Nu mi s-au părut deloc solitari. Dimpotrivă, unul dintre ei, ne-a trecut printr-o serie de sprinturi umoristice. Şi aerul nostru părea, dintr-odată, mult mai glumeţ.
Ne-a lăsat conduşi spre alţii care s-au descoperit pentru noi ca valori culturale.
La final, s-a citit din nou poezie. Una dintre cele premiate şi care ne-a ţinut în lanţuri poetice.
Nu credeam că poţi delimita o stare pură. Că poţi să spui ea începe de aici. Şi până aici. Şi totuşi, ieri, am fost în această stare de agregare.
Azi plouă de rupe. Morocănoşii să regrete, oare, că aceste clipe s-au sfârşit atât de rapid?!

Ottilia Ardeleanu

(21 sept. 2012)

and… for me this:
“Easy reading is damn hard writing.” – Nathaniel Hawthorne”

triste de septembrie

sunt anotimpul care
plouă
singurătate nu
recunoşti pe cea căreia îi
lipeşti aripi de
cenuşă de tine
de mine rătăcitoare
acvilă fără cuib
viaţa în gheare ne
strânge atât
inimile noastre se
apun

Ottilia Ardeleanu

(11 sept. 2012)

and… for me this:

“Writing is a struggle against silence.” – Carlos Fuentes

portret de Ottilia Ardeleanu

să ne-aşezăm la o porţie
de singurătate paharul e plin
şi jumătatea lui până în gât
de lichidul acela

nimic nu mă îndeamnă
spre însămi făptura
ivită dintr-o întâmplare

o masă de linişte între lucruri
şi fadă aşteptarea

mă simt ca o felie de carne
uitată pe-o farfurie
din ea ochiul lumii
mă sfredeleşte

(16 septembrie 2011)