aia e

şi pe bărbatul vraişte
îl chiverniseşte
cineva împădureşte prin el
ecologic să-i susure sângele
îi aduce caii la adăpat
cearcăne de lumină răsfiră
poieni de fluturi în neastâmpăr
aprinsă inima codrului
sălbăticiuni înhăitate domoleşte
de foame de sete de hoinărit
şi pe bărbatul vraişte
îl scoate cineva
la lizieră

Ottilia Ardeleanu

(16 aug. 2012)