emul


cele mai frumoase coarne
sunt de berbec în chip de
femeie neînţeleasă
cu orgoliul ascuţit în
sentimentele celorlalţi
le place să stea pe margine
să exclame ce frumos când
sar scântei şi vâlvătaia
cuprinde inelele de lână
ochi de jăratec mugete aţâţate
se sting după o vreme vezi
cât de greu
se poartă coarnele
răni în aer suflet cuvinte
orizont zdrobit sub copite
flegmaticii clamează
ce coarne iar femeile
neînţeles mocnesc

Ottilia Ardeleanu


and… for me this:

“Writing is a struggle against silence.” – Carlos Fuentes

Welcome

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: