emul


cele mai frumoase coarne
sunt de berbec în chip de
femeie neînţeleasă
cu orgoliul ascuţit în
sentimentele celorlalţi
le place să stea pe margine
să exclame ce frumos când
sar scântei şi vâlvătaia
cuprinde inelele de lână
ochi de jăratec mugete aţâţate
se sting după o vreme vezi
cât de greu
se poartă coarnele
răni în aer suflet cuvinte
orizont zdrobit sub copite
flegmaticii clamează
ce coarne iar femeile
neînţeles mocnesc

Ottilia Ardeleanu


and… for me this:

“Writing is a struggle against silence.” – Carlos Fuentes