curăţenii

privesc şi îmi spun ăsta nu e oraşul
e o apă tulbure cu tot ce moare
în această clipă în orice chip

se duce învârtindu-se pe roţi

şi cele sfinte se prăpăstuiesc
pe trepte înmărmurite

numai indiferenţa oamenilor
nu o zăresc

Ottilia Ardeleanu

(19 mai 2012)