până să să lumineze

fusărăm toţi
ăl bătrân tata baba muma ţaţa neica dădica văruica
ne urcarăm în căruţa premenită
cu velinţăle ăle mai frumoase
ne făcurăm loc printre panere
ca ouăle de Paşti printre colaci
şi pornirăm
pe drum înviară vecinii din deal din vale
de peste tot bag samă
cu sfinte cuvinte se liniştiră apele
din când în când aerul ne mai plesnea
peste gură să ne dea de ştire că
iote
înviarăm din ăi morţi

cântară cocoşii din uşa bisericii
până se sfârşi satu

şi ne întâlnirăm cu ăi de dincolo
închinarăm ciocnirăm ne bucurarăm
ce mai

de când nu-i mai văzusărăm
Doamne albirăm

ca firele de mărgăritar

Ottilia Ardeleanu

(22 aprilie 2012)