lui. cuvintele lui de Ottilia Ardeleanu

omul de plumb
păşeşte în amurguri
abandonându-se nervilor
umbrele-i sunt grele
tristeţi lacustre
trec anotimpuri
ca nişte obsesii
îi plouă uitarea
în suflet melancolice nopţi
fac zgomot de boală
în pieptul de scânduri
e cenuşiu şi
e frig

(16 aug. 2011)

sentimente de Ottilia Ardeleanu

este o muzică
tristă şi ritmică
aceasta în care poetul discret
gândeşte violet

toamna ruginită
în rochie aburită
poartă o beretă
violetă

cuvintele-frunze
cad pe pragul
sufletului meu iar apoi
sub degetele-mi violete

în paginile mele
ca nişte nori
îţi las sărutul meu
violet
(traducere după poemul în franceză al autoarei)