concluzie în urma unui test nedisimulat

dacă eu nu bat în poarta nimănui
cum fac agenţii
nici iluzii că vor bate alţii
la poarta mea nu trebuie să-mi fac

de câtva timp urmăresc
precum un obsedat
şi constat

n-am lăsat cuvinte
nu primesc cuvinte

n-am lăudat
nu am laude

la uşă

pagină goală
poet mort într-o călimară
înecat
în propria nemulţumire

fără prieteni
fără cititori

singurătatea
epitaf

(3 sept 2011)