ultimul alb de Ottilia Ardeleanu

(a fost scris)


îmi ţin degetele încleştate

să nu viscolească din ele

cuvinte


nu s-ar mai topi


ochii tăi sunt reci

ferestre

de cenuşă


sufletul se înfioară pe deasupra

unei lumânări

îi curg lacrimile


(21 ian. 2011)