ANUNȚ de Cristian Lisandru

S-a spus întotdeauna că moda e o nebunie, dar în secolul nostru nebunia e la modă – Mihai Codreanu

MUZICHIE – Wolf Song (Just call my name I’ll be there)

SLALOM PRINTRE BLOGURI – GEANINA LISANDRU (luna); IOANBISTRIŢEANUL (Se poate vota); MARIA POSTU (Natură statică cu Maria)

Sfredelitor de Ottilia Ardeleanu

(cu moralul  la pământ)

 

răsucindu-se

a intrat ascuţindu-şi drumul rebel

direct pe artera îmbâcsită

de vicisitudini

dintr-odată chiar și cei care nu mă cunoșteau

s-au oprit să vadă cum mă zbat

în intimitatea violată

răscolită ca un muşuroi

ciosvârte săreau împietrite

de-a rostogolul dădeau unii cu ele

ca-ntr-un joc cu fluierături și ofsaiduri

 

auzeam doar vorbe dezbrăcate

venele crăpau bolborosind în limba morţii

acei oameni sprijinindu-și mâinile în rămăşite

pe frunți crucificau neliniști

 

o ceaţă găurită de raze de amintiri

chipuri înconjurate de braţe injectând

substanţe fără nuanță  gust

sunete scrijelite învârtindu-se abraziv în pavilion

pieptul despicat o haină fără nasturi

ce se înnoia metalic

 

ropotind cădeau eforturile speranțele sudorile

parcă ploua cu gloanţe oarbe

pe strada mea un braț eram și eu

badijonat cu sentimente

 

oamenii își terminaseră opera

mă călcau mai departe în picioare

  (2 Mai 2010)