maritimă senzaţie de Ottilia Ardeleanu

(de martie)

 

mă priveam cum zbor

cu aripile unui pescăruş

desenând tobogane zâmbăreţe

 

şi ca un gând înălţat pe catarg

mă înfoiam şi fluieram ascuţit

şerpuit pierind

până spre crupa depărtării

 

imens păianjen mototolit

alunecând pe o dâră diafană

îmi ţeseam aşternut filigranat

în acuarela albastrului

înmugurit cu nori

 

pe sub gene sărate îmi rimelam verzi

clipoceli de castaniete

 

apoi din nisip îmi scoteam capul

împresurat de raze

şi retezam împrejurul

 

ningea domol cu pescăruşii din mine

deasupra lanului

în care păşteau netulburate

chiote

(16 martie 2010)